ﺳﺎﮐﺘﻢ...

ﺳﺎﮐﺘﻢ ﺍﻣﺎ ﺩﺭﻭﻧﻢ ﻭﺣـــــــﺸیه ...✘

ﺗﻨﻬﺎﻡ ﺍﻣﺎ ﺩﻭﺭﻡ ﺷﻠـــــــﻮﻏﻪ ...✔

ﻣﻬﺮﺑــــــــﻮﻧﻢ ﺍﻣﺎ ﻭﺍﺳﻪ ﺍﻭﻧﺎﯼ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﻢ ﺩﺍﺭﻥ ... ✔

ﺭﻓﯿﻖ  دﺍﺭﻡ ﭼﻮﻥ ﺭﻓﯿـــــــــﻖ  دﯾـــــﺪﻡ ...✘

ﺑﺎ ﻫﺮﮐـــــــــﺴﯽ ﻧﻤﯿﭙﺮﻡ ﭼﻮﻥ ﺗﮏ ﭘــــﺮﻡ ...✔

ﺳﺮ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺭﺍﻩ ﻣﯿﺮﻡ ﭼﻮﻥ ﺯﻣﯿﻦ ﺯﯾﺮ ﭘــــﺎﻡ ﻣﺤﮑﻢ ﺗﺮﻩ ...✔

ﮐﻢ ﻣﯿﺨﻮﺍﺑﻢ ﭼﻮﻥ ﯾه ﺧــــﻮﺍﺏ ﺍﺑﺪﯼ ﺗﻮ ﺭﺍﻫﻪ ...

غمگینم اما لبخند میزنم ....

[ جمعه بیست و هشتم شهریور 1393 ] [ 7:7 ] [ میثم ]
[ ]

ﺧﺪﺍﻳﺎ ﺑﺒﺨــــﺶ...

➰〰ﺧﺪﺍﻳﺎ ﺍﻣﺸﺐ ﻣﻴﺒﺨﺸﻢ هــمه را〰➰
ﺧﺐ ﺑﺎﻛﺪﻭﻡ ﺷﺮﻭﻉ ﻛﻨﻢ????

◀آهــــــا✔✔

↩ﻳـﺎﺩﺗﻪ ﺍﻭﻧﻜﻪ ﺑﻬﻢ میگفت ﺩﻭﺳﻢ ﺩﺍﺭﻩ ﺑﻌﺪ ﺭﻓﺖ ﺑﺎﻳﻜﻲ ﺩﻳگه ﺍحساسمو ازم گرفت؟↪
ﻋﺐ ﻧﺪﺍﺭﻩ ﺑﺒﺨﺸﺶ..✔

↙ﺧﺪﺍﺟﻮﻧﻢ ﻳــﺎﺩﺗﻪ ﺍﻭﻥ ﺭﻓﻴﻘﻤﻮ ﻛﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻡ ﺑﻮﺩ؟
ﻳﺎﺩﺗﻪ ﻣﻨﻮ ﻓﺮﻭﺧﺖ بخاطر جنس مخالف؟↘
ﺍﺭﻩ ؟↘↘↘
ﺑﺒﺨﺸﺶ..........✔

✖ﺧﺪﺍﻳﺎ ﻳـﺎﺩﺗﻪ ﻳﻜﻲ ﺩﻳگه ﺑﻮﺩ ﻭﻗﺘﻲ ﺩﻋﻮﺍﻣﻮﻥ ﻣﻴﺸﺪ ﺩﺱ ﻣﻴﺬﺍﺷﺖ ﺭﻭ ﻧﻘﻄﻪ ﺿﻌﻔﺎﻡ؟؟؟؟ﺑﻌﺪ ﻣﻨﻢﺷﺪﻡ ﻛﻴﻨﻪ ﺍﻱ???✴
ﺍﻭﻧﻢ ﺑﺒﺨﺶ........✔

✳ﺧﺪﺍﻳﺎ ﻳـﺎﺩﺗﻪ ﺑﻬﻢ ﺩﺭﻭﻍ گفتن؟ ﻣﻨﻢ ﺑﻪ ﺭﻭﺷﻮﻥ
نیاﻭﺭﺩﻡ ﺗﺎ ﺭﻭ ﺑﺸﻪ...??????
ﺑﺒﺨﺸﺸﻮﻥ......✔

⤵⏪خدا جونم این خاصــــه؛...⏩
یـادته اون ک عاشقش بودم حتی احساسمو یه لحظه هم بروش نیاورد؟
طوری نی اونم ببخش...✔

??ﺧﺪﺍﻳﺎ ﻣﻦ ﺑﺨﺸـــﻴﺪﻡ??

↩ ﺣﺎﻻﺗﻮ ﺑﺒﺨــــﺶ↪

توببخش ﻛﻪ ﺍﺯﻣﻦ ﻳﻪ
آﺩﻡ ﺑﻲ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻭﻛﻴﻨﻪ ﺍﻱ ﻭﺑﻲ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻭﻣﻐﺮﻭﺭ ﻭﻣﺰﺧﺮﻑ ﺳﺎﺧﺘﻦ...

⏳ﺧﺪﺍﻳﺎ ﻳﺎﺩﺗﻪ ﺍﺯ ﺗﻪ ﺩﻝ ﻣﻴﺨﻨﺪﻳﺪﻡ؟
⏳ﺧﺪﺍﻳﺎ ﻳﺎﺩﺗﻪ ﺑﻠﺪ ﺑﻮﺩﻡ ﺩﻭﺱ ﺩﺍﺷﺘﻨﻮ؟
⏳خدﺍﻳﺎ ﻳﺎﺩﺗﻪ ﻣﻨﻢ ﺧﻮﺏ ﺑﻮﺩﻥ ﻭﺑﻠﺪ ﺑﻮﺩ؟
♣بــــد ﺷﺪﻡ♣
♨ﺗﻮ ﺑﺒﺨـــﺶ..؛من این نبودم...♨

??باختم به مردمــــت??

[ چهارشنبه بیست و ششم شهریور 1393 ] [ 7:7 ] [ میثم ]
[ ]

مهـــــربانـــے ام ...

مهـــــربانـــے ام را چـــــنان گــــــریاندند کـــــه:
بــــــوے نــــــا گرفت؛
نـــــامهـــــربان شـــــــدم!!!.....

[ دوشنبه بیست و چهارم شهریور 1393 ] [ 7:7 ] [ میثم ]
[ ]

مـهـربـانـی تـا کـــــــی؟!...

مـهـربـانـی تـا کـــــــی ؟؟
بـگـذارسـخـت باشم و سـرد
بـاران کـه بـاریــد ...
چـتـر بـگـیـرم و چـکـمـه
خـورشـیـدکـه تـابـیـد ...
پـنـجـره ببـندم و تـاریـک
اشـک کـه آمـد ...
دسـتـمـالـی بـردارم و خـشـک
او کـه رفـت ...
نـیـشخـنـدی بـزنـم و سـوت ....

[ شنبه بیست و دوم شهریور 1393 ] [ 7:7 ] [ میثم ]
[ ]

مـرگ مغـــزی شــده...

مـرگ مغـــزی شــده...

بــایـد زودتـــر دفــن شــود

چیـــزی بــرای اهـدا هـــم نــدارد...

(اِحســـاســم) استــــ !

تــــا همیـن دیــروز زنـده بـــود خـــــودمــ دیـــدمــ ،

کســـی لهــــش کــــــرد...

[ پنجشنبه بیستم شهریور 1393 ] [ 7:7 ] [ میثم ]
[ ]

برام مهم نیـــــــــس...

برام مهم نیـــــــــس ، چه کســــــی جام رو تو قلبت میگیره

چون میدونم پس مانده های گرگ رو ، فقط سگها میخورن.

[ سه شنبه هجدهم شهریور 1393 ] [ 7:7 ] [ میثم ]
[ ]

می دونــــ ی چــ ی سختـــه؟!...

می دونــــ ی چــ ی سختـــه؟!

گمشــــده داشتـــ ه باشـــ ی ..

نشانـــ ی هـــم ازش نــداشتـــ ه باشـــ ی ...!

[ یکشنبه شانزدهم شهریور 1393 ] [ 7:7 ] [ میثم ]
[ ]

هیچ گاه...

" هیچ گاه "

به خاطر " هیچ کس "

دست از " ارزشهایت " نکش؛

چون ... زمانی که آن فرد از تو دست بکشد؛

تو می مانی و یک " منِ " بی ارزش ...!

[ جمعه چهاردهم شهریور 1393 ] [ 7:7 ] [ میثم ]
[ ]

آدما نباس دوست پیدا کنن...

آدما نباس دوست پیدا کنن

چون وقتی میرن

وقتی دیگه نمیشه بهشون زنگ بزنی

وقتی نمیتونی درد و دل کنی

یا حتی باهاشون شوخی کنی و بخندی

و همه دوستی خلاصه میشه تو عکسهات و خاطراتت

هی بغض تو گلوت گیر میکنه

خفه ات میکنه آدما باس همیشه تنها بمونن ...!

[ چهارشنبه دوازدهم شهریور 1393 ] [ 7:7 ] [ میثم ]
[ ]

وقتی دلت گـرفته...


وقتی دلت گـرفته ، وقتی غمگینی، وقتی از زندگی سیـری،

حـــواستـــو خیلـــی جمـــع کـــن چـــون برای آدما طعمـۀ خــوبــی هستــــی .

[ دوشنبه دهم شهریور 1393 ] [ 7:7 ] [ میثم ]
[ ]

مواظب باش!!!!!

درست در لحظه ای که فکر می کنی رسیده ای ،

ناگهان متوجه می شوی که تمام مسیر را اشتباهی دویده ای...!

پس مواظب باش!!!!!

[ شنبه هشتم شهریور 1393 ] [ 7:7 ] [ میثم ]
[ ]

آهویم رفت . . .

آهویم رفت . . .
بگذار برود . . .
حسابش بماند با گرگ های بی احساس

[ پنجشنبه ششم شهریور 1393 ] [ 7:7 ] [ میثم ]
[ ]

خیلی وقتا...

خیلی وقتا بهم گفتن چرا میخندی

بگو ما هم بخندیم ...

اما هرگز نگفتن چرا غصه میخوری

بگو ما هم بخوریم ...!

[ سه شنبه چهارم شهریور 1393 ] [ 7:7 ] [ میثم ]
[ ]

وقتی دو نفر از هم جدا میشن...

وقتی دو نفر از هم جدا میشن.
دیگه نمیتونن مثل قبل دوست باشن ؛
چون به قلب همدیگه زخم زدن !
نمیتونن دشمن همدیگه باشن ؛ چون زمانی همو دوست داشتن !
تنها میتونن آشنا ترین غریبه برای همدیگه باشن ...

[ یکشنبه دوم شهریور 1393 ] [ 7:7 ] [ میثم ]
[ ]

تنها هستم ....

تنها هستم ....
اما ....
تنهایی ام را به قیمت " شناخت در طی سالیان" خریده ام ...........,,,

[ جمعه سی و یکم مرداد 1393 ] [ 7:7 ] [ میثم ]
[ ]

خـــــدایا ....

خـــــدایا ....
مــرا از خـــودم رهــــا کـــن !
چـــون هـیـچکـس مــرا ....
انــدازه ی خــودم آزار نـــداد ... !!!

[ چهارشنبه بیست و نهم مرداد 1393 ] [ 7:7 ] [ میثم ]
[ ]

امشب...

امشب انگار قرص ها هم آلزایمر گرفتند...

لعنتیا یادشون رفته که خواب آورند نه یادآور!!!

[ دوشنبه بیست و هفتم مرداد 1393 ] [ 7:7 ] [ میثم ]
[ ]

بی تابم...

خیلی وقت است که "بی تابم..."
دلم تاب میخواهد...
و یك هل محكم...
كه دلم هُـــری بریزد پایین...
هرچه در خودش تلمبار كرده

[ شنبه بیست و پنجم مرداد 1393 ] [ 7:7 ] [ میثم ]
[ ]

گاه آدمــــی...

گاه آدمــــی در " بیست سالگی " می میــــــرد.... ولــــی در " هشتـــاد سالگـــی " 
به خـــاک سپــــــرده می شـــود....

[ پنجشنبه بیست و سوم مرداد 1393 ] [ 7:7 ] [ میثم ]
[ ]

اخطــــــار....

همه اخطار ها "زنگ " ندارند
گاهی
"ســــــکوت"
آخــــــرین "اخطــــــار" است !

[ سه شنبه بیست و یکم مرداد 1393 ] [ 7:7 ] [ میثم ]
[ ]

نمیتونم ببخشـم...

نمیتونم ببخشـم کســـــــــی رو که

هروخ وسطِ خنـــــــــــــــده هام یادش میفتم..

گـــــــــــــــریَم میگیــــره . . . !

[ یکشنبه نوزدهم مرداد 1393 ] [ 7:7 ] [ میثم ]
[ ]

چقدر من به تو می آمدم ...

چقدر من به تو می آمدم ،
اگر تو هم ،
قدم رنجه می کردی ،
می آمدی ...!!!

[ جمعه هفدهم مرداد 1393 ] [ 7:7 ] [ میثم ]
[ ]

ﻧَﺼﯿﺤَﺘَﻢ ﻧَﮑُﻦ ...

ﻧَﺼﯿﺤَﺘَﻢ ﻧَﮑُﻦ ...

ﺗﻮ ﭼِﻪ ﻣﯿﺪﺍﻧﯽ ﺍَﺯ ﺣﺎﻝُ ﺭﻭﺯِ ﮐَﺴﯽ ﮐِﻪ

ﺩﯾﮕَﺮ ﻫﯿﭻ ﻧﮕِﺎﻫﯽ ﺩِﻟَﺶ ﺭﺍ ﻧِﻤﯽ ﻟَﺮﺯﺍﻧَﺪ

[ چهارشنبه پانزدهم مرداد 1393 ] [ 7:7 ] [ میثم ]
[ ]

یه روزایی یه شبایی...

یه روزایی
یه شبایی
به یه آدمای خاصی خیلی احتیاج داری
گوشیتو بر میداری شمارشو بگیری
اما میدونی بی فایدس
اینقدر دلگیر و دلتنگی که یهو بخودت میای
میبینی خیره شدی به یه صفحه ی خالی بیجواب
اشکات سرازیر شدن
بعد با خودت فقط یه جمله میگی
اون همه دوست داشتن
آخرش چرا اینطوری شد . . .

[ دوشنبه سیزدهم مرداد 1393 ] [ 7:7 ] [ میثم ]
[ ]

معلم عشق...

امروز معلم عشق گفت :

دو خط موازی هیچگاه به هم نمیرسند !

مگر اینکه یکی از آنها خود را بشکند .

گفتم : من خودم را شکستم پس چرا به او نرسیدم ؟

لبخند تلخی زد و گفت :

شاید او هم به سوی خط دیگری شکسته باشد …....!!

[ شنبه یازدهم مرداد 1393 ] [ 7:7 ] [ میثم ]
[ ]

هـمه در دنیـا کـسی را دارنــد...

هـمه در دنیـا کـسی را دارنــد،بــرای خودشــان
“خــُسـرو” و “شیـــرین”
“لیـلی” و “مـَجنــون”
“رامیـن” و “ویـس”
“پیــرمــَرد” و “پیرزَن”
“تــو” و “اون” . . .
“مــَن” و “تــَنهـآیی . . .”

[ پنجشنبه نهم مرداد 1393 ] [ 7:7 ] [ میثم ]
[ ]

از تــو چه پنهان...

از تــو چه پنهان

با تمام بی پناهی ام

گاهی ایستاده

در پسِ همین وجود

در پسِ همین خنده های سرد

در پسِ همین گریه های گرم

هِی میمیرم و زنده میشوم!!!

سخت است...

صبور باشی...

و در حجم این سکوت

نفست بند نیاید...

[ سه شنبه هفتم مرداد 1393 ] [ 7:7 ] [ میثم ]
[ ]

مےپسندم پآیــیـز رآ...

مےپسندم پآیــیـز رآ ڪﮧ معآفمـــ میکند...

از پنهآن ڪردن دردے ڪﮧ..

در صدآیمــــ میـپـیـچـد و...

اشـڪے ڪﮧ در...

نـگـآهمـــ مـیـچـرخد...

آخـــر هـمــﮧ میــدآنـنـد ســرمــآ خــورده امـــــ...

[ یکشنبه پنجم مرداد 1393 ] [ 7:7 ] [ میثم ]
[ ]

دستـــــ سرنـــوشتـــــــ...

دستـــــ سرنـــوشتـــــــ را …

بـایـــــــد قطــــــــع ڪـــــــرد …

او دزد ” آرزوهـــــــاے ” مـنـــــ اســــــتــــــ …

[ جمعه سوم مرداد 1393 ] [ 7:7 ] [ میثم ]
[ ]

خستـــه ام...

خستـــه ام ... خستـــه ...

فقـــط نپـــرس چـــرا ...؟؟

باید تک تـــک آرزوهایـــت بر باد رفتـــه باشـــد ...

تا بدانی وقتـــی میگویـــم خسته ام ، یعنـــی چه ...!!!؟؟

 

[ چهارشنبه یکم مرداد 1393 ] [ 7:7 ] [ میثم ]
[ ]